Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání • Základní umělecká škola Vimperk

   

   

  V současné době zajišťuje ZUŠ výuku ve čtyřech oborech. Je to hudební obor, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Kapacita školy je 377 žáků, z čehož 50 žáků navštěvuje naší pobočku ve Čkyni.

  Hudební obor je zaměřený na hudební nástroje: strunné, dechové, elektronické nástroje, ostatní nástroje a zpěv. Do strunných nástrojů, které vyučujeme, patří housle, klavír, kytara, do dechových nástrojů dřevěných zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon a fagot, do dechových nástrojů žesťových trubka, lesní roh, tenor, baryton, pozoun a tuba, do elektronických klávesy a elektrická kytara a do ostatních bicíí nástroje a akordeon. V hudebním oboru navštěvují žáci hru na nástroj, hudební teorii a dále pak komorní hry či orchestry.

   

  Výtvarný obor se snaží rozvíjet u žáků tvořivé schopnosti a dovednosti v oblastech kresby, malby, grafiky, keramiky, prostorové a akční tvorby. Je výjimečný tím, že žák si na každou hodinu přinese pouze zástěrku a veškeré učební a herní pomůcky zde automaticky dostane. Ať jsou to potřeby na kresbu, malbu, k práci s Fimo hmotou, s hlínou.... K dispozici je jim pec, hrnčířský kruh a veškeré materiály k tvorbě. Ve vyšším ročníku se naučí základy počítačové grafiky, návrhy na plakáty a pozvánky. To je už určeno pro starší věkové skupiny výtvarného oboru. Výtvarný obor probíhá jednou týdně v tříhodinovém bloku.

   

  V tanečním oboru nejprve žáci absolvují taneční přípravku a poté průpravu se základními pohybovými možnostmi těla. Naučí se lidové písničky, taneční hry, rytmickému cítění a taneční gymnastice. Teprve až ve vyšších ročnících se učí klasickému, lidovému, či současnému tanci. Taneční obor se vyučuje 2 x týdně. Celkem ve 2 – 3 hodinách.

   

  Literárně dramatický obor je jednou týdně v tříhodinovém bloku. V současné době jej navštěvují pouze děvčata a tak bychom do něj rádi přivítali i chlapce. V literárně dramatickém oboru se žáci věnují interpretaci drobných uměleckých děl nebo pohádek, zpracování divadelního představení a vystupují v rámci koncertů. Dále je to umělecký přednes, pohyb, práce s rekvizitou a jednoduchou loutkou.

   

  Každý z těchto oborů je ve svém zaměření úspěšný. Nemohu tu jmenovat veškerá ocenění, hudebníci mají řadu pohárů, diplomů, výtvarníci mají za sebou řadu výstav, taneční obor předvedl několik úspěšných tanečních vystoupení a literárně dramatický obor nastudoval řadu krásných představení. Za to bych chtěl učitelům, ale i žákům poděkovat.  

   

   

  http://www.zusvimperk.cz/ 

   

  Sdílet