Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Vimperk - Fotokronika Jana Tláskala - září 2018


   

   

   

  Vimperk a Šumava v proměnách, náladách, detailech a občas i překvapeních ... tím vším je fotokronika Jana Tláskala  http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/131-fotografove/3563-jan-tlaskal    

   

   

  22. září:

  Teplotní rekord včera skutečně padl, a to překročením třicetistupňové hranice, což je předposledního letního dne skutečně možno hodnotit jako pozoruhodné. Večer se ovšem zatáhlo a krátce po osmé hodině se objevil výrazný vítr. Upozorňovaly na něj již internetové výstrahy, podané v zájmu větší účinnosti s obvyklou katastrofickou omáčkou, uvedenou známou frází " Na Česko se žene ... ". Realita nicméně zatím byla, jako ostatně většinou, podstatně mírnější, což nejideálněji doložil ranní Boubín. Vítr, byť nutno uznat, že nejsilnější za celé dneškem se loučící léto, tady v nárazech nepřesáhl 9,2 m/s (33,1 km/h).   

  V každém případě ale úchvatně čaroval po temné obloze, do níž jako by ostrým špičatým nožem takto na severním obzoru prořízl cestu blížícímu se sluníčku. Krom jiného zde nešly přehlédnout charakteristické vlnky - náznak Kelvin-Helmholtzovy instability.   

  Podobné překvapení, jakým zabodovala středa, totiž viditelné Alpy, dnes nepřicházelo v úvahu, ... 

  ... navíc by patrně ani nemělo šanci konkurovat všemu, ... 

  ... co v průběhu rozednívání postupně nabídla právě obloha. 

  Protože větrný řez nedosáhl svou špičkou až k východu, poslední letní sluníčko prozradilo svůj příchod všehovšudy náhlým probarvením oblačné clony.  

  Vzápětí pak začalo podobným způsobem tvořit ...

  ... po celé čím dál víc se jasnící obloze. Jak k tomu vidno, v oblasti Trojmezenské hornatiny byl po celou dobu nejvyšším viditelným terénním bodem stále jen Stožec, ...

  ... takže skutečně nemělo smysl bláhově pomýšlet na nějaký zázrak ohledně Alp. 

  Jediným, co z meteorologických odhadů stoprocentně vyšlo, bylo výrazné ochlazení. Jak prve teplota mohutně stoupla, tak stejně rychle zase poklesla - tentokrát navíc na prakticky poloviční hodnotu oproti Vimperku. Tam v okamžiku počátku cesty teploměr ukázal +12°C. 

  Počasí tedy dnes od samého rána vybízelo k trpělivosti, ... 

  ... neboť pomyslnými růžemi, které tato přinese, bude, ač by se tomu v této chvíli téměř nechtělo věřit, přece jen povětšinou slunečný den.

   

  21. září:

  Ve vzduchu visí snad přímo teplotní rekord ... a letošní mimořádně bohatá úroda volá po sklizni. 

   

  20. září:

  Již není zapotřebí včerejších odhadů, věc je jasná - počasí skutečně stále naplňuje v posledních dnech vypozorovaný střídavý model: na řadě je změna k lepšímu :-) . 

   

  19. září:

  Nedávno (přesně 14. září) zde charakterizovaný průběh závěru letošního léta skutečně "do puntíku klape". Úžasný včerejšek, který nás potěšil devětadvacetistupňovou teplotou, nalezl dnešního jitra protiváhu v hojně nasunuté oblačnosti, provázené dokonale slyšitelným západním větrem. Meteorologický radar k tomu okolo čtvrté hodiny ukazoval západně od našich hranic poměrně bohatou srážkovou aktivitu, jež se ale nad okrajem Šumavy trhala. Jednou věcí jsou však počítačová data, druhou reálná praxe. A ta se ukázala samozřejmě mnohem bohatší a zajímavější. Nad zataženou Kubovkou bylo možno občas pocítit několik osamělých kapek a časně ranní temnotu chvílemi prozařovaly výrazné blýskavice, svědčící o tom, že kdesi daleko v Německu si zrovna užívají dle všeho slušných pozdně letních bouřek. Na naší straně nebyl k zaslechnutí ani náznak hromu, čímž však není řečeno, že by se nenašel zvukový doprovod, byť zcela jiného charakteru. Stal se jím velmi intenzivní dialog dvou rozvášněných jelenů, nacházejících se vzájemně na opačných stranách boubínské cesty. S přibývající výškou slábl, ale i tak se dal zaslechnout ještě z rozhledny.  

  Tady na uvítanou dokonce drobně souvisle mrholilo a za větru o síle 4,8 m/s (17,3 km/h) bylo lepší neotáčet objektiv směrem, odkud válo, tedy západním, aby nenastala nepříjemná nutnost sušit sklo od drobných zneostřujících vodních kapek. Ostatně to nejzajímavější k vidění stejně nabízel právě zbytek obzoru.  

  Od samého počátku přišlo velké překvapení, jež za dané situace představovala viditelnost alpských siluet, ... 

  ... umožněná mimo jiné též lepšími vyhlídkami na příští sluníčko, než jaké v tentýž čas nabízela uplynulá sobota. 

  Detailnější průzkum patřičného úseku obzoru vzápětí skutečně potvrdil, ... 

  ... že údolí mezi Smrčinou a Plechým, ... 

  ... jakož i další pokračování rakouským směrem je zanořeno do všehovšudy jemného oparu, který naštěstí nemá sil k vytvoření neprůhledné clony. Ve výsledku tedy zataženo, mrholení, ale současně Alpy.  

  Oblačné útvary po celé obloze ... 

  ... opět silně burcovaly fantazii - a možností, co si v nich představovat, bylo skutečně bezpočet. 

  Stačí předeslat, že výchozí vimperská teplota činila +11°C, Kubovka přihodila na misku vah svůj téměř tradiční jediný stupeň ... a máme tu opět boubínskou houpačku. Dnes se tu jinak touto dobou jistě užitečná rada, aby návštěvník k letnímu ošacení přibalil již i svetr, jevila zcela zbytečnou. 

  Nesmíme však zapomenout na sluníčko, resp. na velký povděk, ...  

  ... že nezapomnělo ono na nás, ... 

  ... i když mu k tomu nebyl přán nikterak velký prostor. 

  Dnes asi budeme vůbec vesměs nuceni obejít se po většinu dne bez něj, ale tím více se můžeme těšit na dny příští a odhadovat, zda se i v nich počasí ponese podle výše konstatovaného harmonogramu.

   

  18. září:

  Pozdní léto se snaží dohnat, co se dá, skutečně na všech frontách. Není tedy divu, že celkem pravidelné střídání krásného počasí s deštivým nese své ovoce, z čehož se krom jiných radují též houbaři. Tihle krasavci se usmívali z mechu téměř pod boubínským vrcholem.

   

  17. září:

  Stále častěji se můžeme těšit na to, že krásné slunečné dny budou vítány do života tajemnými ranními mlhami. 

   

  16. září:

  Co sobota započala, v neděli pokračovalo dalším z letních návratů, třebaže už se stále více nepřehlédnutelnými rysy podzimu. Ten ostatně přivítáme již za týden, zcela přesně řečeno, stane se tak 23. září v 03:54. Slunce tím okamžikem vstoupí do znamení Vah, vyjde přesně na východě a bude i zapadat přesně na západě.

  Doufejme proto, že v ten okamžik bude zřetelnější, nežli bylo dnešního večera, ... 

  ... jejž je možno mimo jiné charakterizovat vyrovnáním teplot. Naprosto totéž, co vidíme na snímku, totiž ukázal teploměr i dole na Kubovce - stačil tedy jediný den, v němž Boubín opět ztratil svou ještě včera tu prezentovanou mírnou převahu. 

  Sluníčko přebohatě vynahradilo své oblačné zamaskování velmi působivými antikrepuskulárními paprsky ... 

  ... a celkovým pozápadovým vybarvením oblohy, ... 

  ... vrcholícím nečekaně divoce ohnivým finále, provázeným z protější strany od Bobíku jelením troubením. 

   

  15. září:

  Po deštivém pátku a jeho smířlivěji se tvářícím večeru se nad nočním Vimperkem opět rozzářily hvězdy, a zavdaly tak příčinu k zvědavosti, co by asi po tom všem mohlo přinést sobotní jitro na Boubíně. Cestou vzhůru chvilkami zazníval z mlhavých lesních temnot táhlý hlas osamělého jelena  - tentokrát ovšem bez odpovědi případných soků. Svítání pak vybarvilo oblohu nad naší horou do temného inkoustova, na obzoru přeťatého slibnou růžovou linkou. Podobně jako před týdnem i tentokrát upoutal oko především zanořený Bobík ...  

  ... a po něm dokonale ukrytá Trojmezenská hornatina s klamným, zcela falešným oblačným novotvarem nad téměř dokonale jím napodobenou Smrčinou. 

  Vnitrozemské partie včetně Vimperska naopak zůstaly zcela odkryté, první náznaky inverzní činnosti byly k zahlédnutí až kdesi na Strakonicku. 

  Za občasného jemného mrholení od západu se nabízela hádanka, jaké šance asi dostane či nedostane vycházející sluníčko. 

  Bylo to, jak se říkává, na hraně, ale krátkou šanci, ... 

  ... vymezenou již zmíněnou růžovou linkou, dostalo - konkrétně ohraničenou časy 06:34:58 (vyšlo) a 06:42:40 (zmizelo v úkrytu za mraky). 

  Další snímky ponechme jejich vlastní výmluvnosti ... 

   

   

   

  Za pozoruhodnou můžeme v celém kontextu označit takřka nepřetržitou viditelnost Novohradských hor, ... 

  ... třebaže mlha se nejen v blízkosti Boubína, nýbrž i na obzoru činila ze všech sil, podporována západním větrem o síle 5,8 m/s (20,9 km/h). 

  K teplotnímu stavu je pak opět po drobné změně uprostřed týdne možno dodat, že se navrátil do pozice mírné boubínské převahy nad nižším okolím. Vimperská startovní teplota totiž činila +11°C, kubohuťská byla o jediný stupeň vyšší. Jistě není od věci pro zajímavost si připomenout, že loni touto dobou zde bylo výrazně chladněji - viz http://vimperk.eu/index.php/vimperk/12811.

  Sotva se s přibývajícím časem konečně vynořily známé obrysy Trojmezenské hornatiny, začalo se zdát, ... 

  ... že Boubín bude vzápětí sdílet osud Bobíku. 

  Mlha tu sice, pravda, na chvilku zhoustla, ale sobotě, jíž se půlí září, je souzeno postupné zlepšování počasí, v němž zase nakonec převládne slunečno. 

   

  14. září:

  Poslední dobou se stalo téměř pravidlem, že teprve ve svém finále má léto vyvážený průběh, jaký býval ještě v minulém století téměř samozřejmostí v rámci celé jmenované roční doby. Tedy žádná vleklá úmorná vedra a po nich pro změnu stejně úmorná období dešťů, nýbrž celkem pravidelné a hlavně nenásilné střídání obojího. A dlužno dodat, že za neblahý aktuální stav věci si člověk může na základě svých neuvážených, především vidinou zisku motivovaných zásahů vůči přírodě sám. V každém případě tak buďme rádi, že aspoň v půli září se dočkáváme potřebných dešťů, ...  

  ... spolu s nadějí, že budou ještě střídány příjemným slunečnem. Dnešek kompletně propršel, ...  

  ... ale neminul nás ani bonus v podobě další snivé večerní atmosféry, dodávající zejména partiím okolo zámku nefalšovaného romantického vzezření. 

   

  13. září:

  Sotva jsme si stihli vychutnat včerejší letní stmosféru, přišla změna v podobě dnešních odpoledních vytrvalých dešťových přeháněk. Sluníčko však ze vší té výrazně pozměněné atmosféry večer vytěžilo pohádkové parhelium, jehož zjevení nad vimperským zámkem obdařilo celou krajinu doslova přízračným nádechem. 

    

  12. září:

  Druhou zářijovou středu těžko nazvat jinak nežli nefalšovaným návratem pravého léta. Celodenní bezmračný blankyt oblohy s teplotou, která ještě odpoledne ve Vimperku dosáhla až na 27°C, narušil mírným obzorovým oparem teprve večerní Boubín, ... 

  ... na němž ovšem teploměr v ten čas stále ukazoval v porovnání s předešlými dny abnormální hodnoty. Příjemný západní vítr nepřekročil 4,5 m/s (16,2 km/h).

  Bonbónkem se pak staly drobné zelené záblesky ... 

  ... nad sestupujícím sluníčkem, ... 

  ... neboť za daných podmínek by je tu patrně nikdo nehledal.

  Také pozápadový Venušin pás víceméně překvapil, ... 

  ... avšak neměl šanci překonat finální překvapení, jímž se stalo v průběhu zpáteční cesty za soumraku mocné jelení troubení z oblasti Basumského hřebenu. Inu, králové lesa se chystají k svému tradičnímu milostnému klání.

   

  11. září:

  Zbytek léta nám opět zpestřují půvabné zvěstovatelky podzimu

   

  10. září:

  Odpoledne druhého - a dodejme, že příjemně teplého - zářijového pondělí vzbouzela obloha nad Vimperkem (a samozřejmě jistě nikoli jen nad ním) dojem, jako by se pozvolna ukryla za jakousi prazvláštní, jemným větrem tkanou záclonu, na níž náhle s překvapivou sytostí zazářilo krásné pravé parhelium.  

  Pozornější pohled potvrdil, co napověděla již teoretická úvaha na základě aktuálního času (14:43) a jemu odpovídajícího postavení slunečního kotouče, totiž že tu spolupůsobí nejen sluneční halo, ale především též parhelický kruh, naposledy viděný a zde představený letošního 15. dubna (srovnejme si zde: http://vimperk.eu/index.php/vimperk/13756). Nejednalo se sice o stejně dokonalou a vzácně vykreslenou sestavu jako vzpomenutého jarního dne, ... 

  ... ale to celému odpolednímu divadlu ...

  ... jistě nikterak neubíralo na působivosti.  

  Večerní Boubín pak jen celkem zákonitě navázal ... 

  ... na celkový vývoj oblačnosti. 

  Z hlediska teploty prakticky nepřekvapil, byť její pocitovou stránku ovlivňoval západní vítr o síle 6,2 m/s (22,3 km/h). 

  Zapadající sluníčko mělo do finále připravenu celkem známou variantu, při níž, samo neviděno, rozehrálo po obloze efektní barevnost a současně patrně lehce zamotalo hlavu všem, kdož přemýšleli o dalším pokračování, jaké chystá zítřek.    

   

  9. září:

  Rozuzlení včerejšího příběhu Bobíku je jasné ... po celý dnešní den se těšil znovu nabyté volnosti. Ale před námi jsou i dny příští.

   

  8. září:

  Minul den a za sobotního boubínského rozbřesku je zřejmé, ...

  ... že do nejen šumavských a nejen údolí se navracejí nejen obyčejné mlhy. 

  Přemnohé už tu bylo za léta existence fotokroniky viděno a popsáno, ...

  ... včetně všeho, co postupně přineslo také dnešní jitro.   

  A tak by se těžištěm aktuálního dokumentování mohl stát třeba příběh Bobíku, tonoucího v orografické oblačnosti. 

  Věrní a pravidelní čtenáři už jistě bez dalších komentářů hravě identifikují veškeré lokality ... 

  ... i správně zařadí viděné jevy. 

  Možná dokonce zůstanou rádi ponecháni v krátkém napětí, zda a případně za jak dlouho se Bobík dokáže osvobodit. 

  Dejme tedy nadále až na výjimky slovo pouze snímkům ... 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zde je nutno dodat, že zobrazená teplota panovala v nezměněném stavu po celou dobu autorova pobytu na rozhledně, přičemž tentokrát byla totožná se startovní vimperskou i následnou kubohuťskou. Západní vítr se ovšem činil - v nárazech až 8,1 m/s (29,2 km/h). 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Jistě není sporu o tom, že krásný slunečný den, který nás čeká, byl uvítán skvostným přírodním divadlem, jehož scénář by mohl být principiálním vzorem nejednomu dramatikovi. 

   

  7. září:

  Za každého - a dnes skutečně deštivého - počasí nám příroda nabízí své zrající dary. Bezinka se, obzvláště v zimě, v nejrozmanitějších podobách (např. známého znamenitého likéru s černou kávou a rumem :-) ) rozhodně neztratí.  

   

  6. září: 

  Pohled z boubínské věže nám chvilkově zchudl o mlhy v údolích, ale určitě nás co nevidět čekají spousty dalších. 

  Teplota se stále mírně zvedá a napodobuje ji i vítr - 3,6 m/s (13 km/h) představuje oproti minulému stavu drobné navýšení, avšak stále bez zásadního vlivu na celkové dění v oblasti počasí. 

  Pro zítřek by nebylo zcela od věci vsadit si i na deštivo. 

   

  5. září:

  I do našich tajemných šumavských lesů ... 

  ... se začíná zákonitě vkrádat stále výraznější rozdíl mezi denní - ještě letní - a noční - již typicky podzimní teplotou.

   

  4. září:

  Teprve čtvrtého zářijového večera se začal Boubín zbavovat mlžné čepice, ... 

  ... kterou už stejně živil jen odpařováním vláhy z lesů. 

  Současně nezůstal nic dlužen své tradici nabídnout za takových okolností úžasnou podívanou.

  Z teplotního hlediska pak odskočil níže položeným lokalitám výrazněji nežli posledně - na Kubovce bylo opět pouhých 14°C. Severozápadní větřík svými necelými třemi metry za sekundu (přesně 2,9 m/s - 10,4 km/h) nehrál ve vývoji počasí nikterak zásadní roli. 

  Vzduch však stále voněl deštěm - a po setmění skutečně sprchlo. Zdá se, že příroda se nám snaží vykompenzovat srpnová vedra. Ideální by bylo, kdyby se jí to zdařilo zejména ve světě spodních vod. 

   

  3. září:

  První podzimní měsíc zatím i přes občasné náznaky rádoby slunečna (či raději řekněme polojasna) nadále pokračuje v blahodárném zavlažování. 

   

  2. září:

  Uprostřed vleklých mlh se nám přece trochu projasnilo, ba i o stopě sluníčka se dalo hovořit, ovšem samozřejmě o něco výše nežli ve Vimperku. Ale ani tady - konkrétně na Basumských lukách - neměla tato vítaná změna mít dlouhého trvání. 

  V průběhu stoupání na Boubín opět houstla i mlha, ... 

  ... která sice na jedné straně báječně obohacovala fotografické náměty, ...

  ... na druhé však jasně a předvídatelně limitovala pohledy z věže. 

  Jako čiré puntičkářství by pak mohlo být vykládáno konstatování, že i po bezmála třídenních vytrvalých deštích (byť s proměnlivou intenzitou) a takřka skokovém ochlazení si Boubín dokázal udržet svou již 24. srpna zde zmiňovanou teplotní převahu. Činila totiž již jen necelý jeden stupeň - na Kubovce bylo 14°C. Vítr o nárazové síle 7,4 m/s (26,6 km/h) k tomu namísto úklidu vylepšoval mlžnou bilanci, takže lze jen obtížně odhadnout, co tu můžeme v nejbližších dnech očekávat stran dohlednosti.  

   

  1. září:

  Kdo by zalistoval fotokronikou na konec předešlého měsíce, vycítil by možná příležitost k tvrzení, že autor, ač dávno již nepatří mezi žactvo, opisuje. Ta výtka však padá na hlavu samotné přírody - a poděkujme jí za to, neboť o takové nanejvýš potřebné vodní nadílce jsme si po celý dosavadní průběh léta mohli nechat jenom zdát.

  Ano, řeč je a po příštích dvaadvacet dnů stále ještě bude o létu, avšak pohlédneme-li ve světlejších chvilkách do vimperského podzámčí, neuniknou nám první letmé stopy podzimu. Inu, právě startující měsíc bude i jeho časem. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2018  

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2018

    

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2017

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2017 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2016

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2016

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2016 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2015

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2015

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2015

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2015

   

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2014

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2014

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2014  

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2014  

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2014  

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2014

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2013

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2012

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2012

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2012

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - unor 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2012 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2011 

   

   

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #40 Pavla Hájková 2018-04-28 07:52
  Vážený pane Tláskale,
  děkuji za dokonalé fotografie a za povídání při výstupu na horu. Vaši energii a radost z Boubína odvážím do Volyně i do Liboce. Echo jsem také jednou zachytila v mlze v Polubném, ale zelené a modré odlesky Slunce, to je Váš jedinečný úlovek! Přeji Vám spousty dalších nečekaných šumavských zážitků a těším se na ně s Vámi.
  Pavla Hájková, zprostředkovate l banálních hypoték půjček a spoření u Wüstenrotu
  Citovat
   
   
  #39 Vladislav 2017-10-02 23:59
  Byli jsme tam v roce 1985, fantasie.
  Zoubci od Břeclavi
  Citovat
   
   
  #38 Cumbuch Mañana 2017-04-01 19:02
  Honzo jsi neúnavný ďábel, zase jsem koukal na tvůj březen, je to zas úžas co dokážeš navštívit, vidět, nafotit a zpracovat, zkrátka vybrat a udělat z toho tu nádheru. To by měla každý měsíc vycházet od tebe obrazová kniha. Další energii do tvého neúnavného těla a dobré světlo ti přeje
  Cumbuch Mañana.
  Citovat
   
   
  #37 Cumbuch Mañana 2017-02-19 18:15
  Honzo, tak jsem koukal na tvůj leden a zase jsem koukal. Jsi vytrvalý kouzelník, je to úžasné, zeména ty proměny Alp. Dobré světlo a Utz a wach. Cumbuch
  Citovat
   
   
  #36 jiří sedlecký 2017-01-04 19:51
  Dobrý den. Vážený pane Tláskale. Pořizujete krásné fotografie Šumavy, Alp
  a celé oblasti v dohlednosti z Boubína.
  Vaše fotografie jsou nádherné. Ukazují
  jak krásu krajiny tak i jedinečnost fotografování. Zachycení okamžiku místa
  fotoaparátem je neopakovatelné. Přeji v novém roce štěstí, zdraví a spoustu krásných fotografií, které potěší oči i
  duši magickým obrazem :lol: . S úctou Jiří Sedlecký
  Citovat
   
   
  #35 Cumbuch Mañana 2016-12-12 17:15
  Honzo, prošel jsem si zas ty tvoje krásné obrázky a pokochal se místy, kam se po té mé mrtvici už nepodívám. Je to neskutečná nádhera právě tak jako tvoje úsilí a výdrž, díky kterým se my ostatní můžeme tou nádherou kochat. Doufám, že se výstava ve Vimperku podařila a omlouvám se, že jsem se nemohl zúčastnit. Hodně sil a dobré světlo. Utz a wach, Cumbuch.
  Citovat
   
   
  #34 J. Tláskal 2016-07-05 11:37
  Děkuji za poklonu a z ryze praktického hlediska dodávám, že zmiňované fotografie by mohly, jste-li náležitě pojištěn pro případ takovýchto škod, posloužit též jako důkazní materiál pro jednání s pojišťovnou, která za těchto situací zpravidla v prvé řadě prověřuje, zda vůbec byla bouřka, resp. zda zasáhla předmětnou lokalitu :-) .
  Citovat
   
   
  #33 Miro 2016-07-02 10:32
  Je obdivuhodné,že ve stejný okamžik 2. června okolo poledního času někdo vyfotí přírobní blesk,který mi zničil PC /el.indukcí po svodu připojení k internetu/.Podl e doslechu,nebyl jsem sám,kdo měl podobné problémy.Všichn i okolo 150 metrů od úderu blesku.Podle fotografií zásah několika blesků do jednoho místa !! Velká poklona lovci beze zbraní. ;-)
  Citovat
   
   
  #32 Jan & Mg .Konzalovi 2016-02-21 18:56
  Děkujeme za procházku letošní zimní kronikou! To není kronika, to je galerie jedné z nejpůvabnějších částí šumavského kraje.Nebudete mít možnost některé záběry vydat jako pohlednice nebo není možnost některé fotografie koupit jako obrázky? Rádi bychom je poslali ještě dalším milovníkům obou stran Šumavy. Děkujeme za reply.J. a M.
  Citovat
   
   
  #31 J. Tláskal 2016-01-26 19:40
  Dobrý den i Vám, pane Červený, a současně velký dík nejen jménem mým, nýbrž jistě i všech dalších návštěvníků rozhledny za perfektně zprovozněné schody. V sobotu jsem byl velmi překvapen a současně jsem přemýšlel, kdo si tam dal tak poctivou a pečlivou práci. Děkuji rovněž za potěšující slova ohledně fotografií, v jejichž pořizování budu určitě rád pokračovat, dokud budou síly sloužit :-)
  Citovat