Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Jak chutná moc

   

   

   

  Jak chutná moc

   

   

   

   

         Po více než 10 letech jsem se rozhodla odstoupit ze Zastupitelstva města Vimperk. Vedou mě k tomu velmi vážné důvody, které bych chtěla tímto vysvětlit.

   

   

   

         Současný trend, kterým se ubírá město Vimperk, vypadá podle mého názoru jako snaha o samovládu Rady města. Je to dáno i nezájmem zastupitelů alespoň si přečíst, o čem Rada rozhoduje. Mnozí zapomínají, že svým zastupitelským slibem na sebe vzali odpovědnost a podle zákona mají rozhodovat osobně a nesmí při tom být vázáni žádnými příkazy, tedy ani koaliční dohodou. Ta slouží především pro definici priorit jednotlivých účastníků a plánu společného postupu. Nijak ale nezbavuje zastupitele osobní odpovědnosti! Každý, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že ji bude vykonávat s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Neznalost = zanedbání povinností.

   

   

   

         Ukazuje se, že především v otázkách přidělování veřejných zakázek si Rada stanovila pravidla, která tvoří výběr nepřehledný, netransparentní a naprosto nepokrytě vytváří ideální prostor pro korupci. Úplně se stírá smysl volné soutěže o zakázky a tím získávání výhodné nabídky ceny, kvality, rychlosti provedení díla (tím i např. délky různých uzávěr apod.).

   

   

   

         Výborně zhodnotil novou směrnici města Vimperk,týkající se nových pravidel přidělování veřejných zakázek, Ing. Milan Pešek ve svém článku v Malých novinách Vimperska, nebudu se proto opakovat. Stačí jen konstatovat, že novou směrnicí se vracíme v podstatě zpět do 90. let, kdy korupce různého druhu hýbala celým státem. Vše v souladu se zákonem.

   

   

   

         Péče o městský majetek, jeho nákup a především prodej je také velice diskutabilní. Při sporných prodejích nebo nákupech se stále setkávám s odůvodněním: „My jsme mu to ale kdysi slíbili.“ Co na to říct? Jedná se pak skutečně o zájem města, jak je prezentováno, nebo jen o zájem jednotlivců?

   

   

   

         Ochrana cenných území v katastru Vimperka, jako je především lánová vesnice Veselka, vedení města nezajímá. Toto místo je zcela unikátní, mělo by obrovský potenciál, historický i přírodní, ale necháme si ho zničit výstavbou apartmánových domů, přestože Město mělo dost možností tuto výstavbu ovlivnit.

   

   

   

  janaskovaa

         Lokalita Vodník je kapitola sama o sobě, bylo už řečeno mnohé, ale místo pro multifunkční lesopark - biokoridor s raky v docházkové vzdálenosti od centra, vycházkové cesty pro klienty nemocnice, relaxační procházky po lesních cestách nejen maminek s dětmi, pohodlné pěší napojení osady U Sloupu, ale i možnost sportovního využití žádná jiná lokalita nesplňuje. Jak je to ve skutečnosti s Vodníkem, kde bude stát vysoký penzion, kvůli kterému nynější vedení města tvrdě a zcela nestandardně změnilo územní plán, je snad veřejnosti už jasné.

   

   

   

          Práci zastupitele beru jako službu lidem, přenesení jejich názorů do užšího vedení města. Ztráta iluzí v rozumný a v dnešní době tolik skloňovaný transparentní rozvoj města, přístup, ignorace a chování některých koaličních zastupitelů a nemožnost konstruktivní diskuse mě ale po deseti letech dovedla k rozhodnutí odstoupit z pozice zastupitele města Vimperk.

   

   

   

          Omlouvám se tímto svým voličům a děkuji všem bývalým i současným kolegům zastupitelům ochotným diskutovat, úředníkům Města Vimperk za korektní spolupráci i všem obyčejným lidem za podporu mé snahy o rovný přístup.

   

   

   

         Pro vysvětlení přidávám několik definic, které podle mne práci komunálního politika, tedy radního a zastupitele, dobře vystihují.

   

   

  Politika = starost o věci veřejné, umění vládnout, postup jednání vytvořený výběrem z více variant.

   

   

  Naplnění této definice je podle mě možné na základě komunikace, diskuse, hledání kompromisů.

   

   

         Zastupitel = zástupce svých voličů, který dostal mandát, aby skrze něj prosazoval myšlenky prezentované v jeho programu, má tedy ke svým voličům závazek

   

   

        V případě, že se odchyluje od slibů v programu, nebo nastávají nová, zásadní rozhodování, měl by se zastupitel svých voličů ptát na jejich názor, například formou referenda, a podle toho se dále rozhodovat. Alespoň tak vnímám funkci zastupitele já. Zastupitel nemá od voličů bianko šek na moc.

   

   

  Rada města = orgán volený zastupiteli města, určený ke správě města., plně odpovědný zastupitelstvu

   

   

   

         Práce v zastupitelstvu byla pro mě obrovská životní zkušenost v pozitivním i negativním smyslu slova. Vykonávala jsem ji v souladu se slibem zastupitele i svým svědomím. Jsem ráda především za zkušenost v Radě města, díky ní vím, že je možné, aby Rada pracovala konstruktivně i transparentně současně.

   

   

   

         Vimperk je krásné město - historické, s průmyslovou tradicí a přesto zelené. Můžeme být na ně právem hrdí. Jen by zastupitelé neměli zapomínat na své poslání, povinnosti a odpovědnost v rozhodování o věcech veřejných. Neznalost není omluva a každý jeden zastupitel nese odpovědnost za rozhodování Rady města. Je tedy na každém, jak důkladně činnost Rady sleduje a kontroluje. Nemělo by se stávat, že zastupitelé neví, jaká zásadní rozhodnutí Rada dělá, jen z důvodu, že jí prostě věří. Ne nadarmo platí „důvěřuj, ale prověřuj“

   

   

   

         Měli by mít na paměti, že i plamenní bojovníci za spravedlnost se mohou díky moci proměnit ve funkcionáře posedlé už jen sami sebou, svou pozicí, svou mocí. Doufám, že se nic takového ve Vimperku neděje a dít nebude.

   

   

   

  Přeji Vám všem krásné léto
  MVDr. Šárka Janásková, Město lidem

   

   

  Sdílet