Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Inspektoři zavřeli 14 prodejen potravin


  provozovny uvod

   

  SZPI uzavřela po skončení nouzového stavu 14 prodejen potravin

   

   

  Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) se během nouzového stavu při kontrolách maloobchodních prodejen potravin zaměřili zejména na dodržování požadavků hygieny a bezpečnosti vyplývající z dané situace. Tento režim kontrol byl pro provozovatele mj. méně časově a administrativně náročný než standardní kontroly a jeho cílem bylo umožnit prodejcům se plně zaměřit na plynulé zásobování obyvatelstva. Po skončení nouzového stavu dne 17. 5. 2020 se inspektoři SZPI vrátili ke standardnímu režimu kontrol včetně komplexních kontrol podmínek prodeje i se zázemím, sklady apod.

   

  Při kontrolách maloobchodního prodeje po 17. 5. 2020 byli inspektoři SZPI nuceni prostřednictvím uložených opatření uzavřít zcela nebo zčásti již 14 provozoven. Důvodem ve všech případech bylo nedodržení elementárních požadavků hygieny na prodejní ploše nebo v zázemí provozoven. Výsledky kontrol ukazují, že situace v oblasti dodržování požadavků potravinového práva u některých provozovatelů zůstává na značně neuspokojivé úrovni.

   

  U převážné většiny uzavřených provozoven inspektoři zjistili zanedbání opatření proti výskytu škůdců, zejména hlodavců. Kontrola v prodejnách nebo zázemí zjistila výskyt myšího trusu, potraviny poškozené myším požerem a v některých případech i výskyt mrtvých myší. K dalším častým prohřeškům patřil dlouhodobě zanedbaný úklid – znečištěné podlahy a prodejní regály, výskyt plísní v provozovně nebo dokonce v chladicích zařízeních, skladování předmětů nesouvisejících s prodejem potravin, nezvládnutý odvoz odpadu a další nedostatky. Důsledná kontrola dodržování hygienických předpisů je podstatná zejména proto, že při jejich porušení nelze zaručit bezpečnost potravin uváděných na trh, ať jde o fázi výroby, transportu, skladování nebo prodeje.

   

  Při zjištění nepřijatelných hygienických podmínek v provozovně uloží inspektoři na místě zákaz užívání prostor. Zároveň nařídí provozovateli, aby odstranil zjištěné nedostatky. Při opakované kontrole inspektoři posoudí, jestli provozovatel uvedl podnik do souladu s požadavky zákona a až poté případně zákaz uvolní. Následně je zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

   

  Přehled uzavřených prodejen potravin včetně zjištěných nedostatků a fotodokumentace viz web Potraviny na pranýři v sekci Uzavřené provozovny.

   

  -tz szpi-

  -------------------------------------------------------

   

  Čtěte také:

   

  Při společné kontrole s celníky a policisty v areálu SAPA odhalili veterinární inspektoři několik porušení zákona

  Inspektoři Státní veterinární správy při společné kontrole s Policií České republiky a Celní správou ČR v areálu SAPA v Praze zjistili několik porušení legislativy. V rámci kontroly zajistili a nechali následně zlikvidovat přes 1300 křepelčích vajec a více než 100 kg masa a ryb neznámého původu. Část těchto potravin byla navíc skladována v nevhodných podmínkách. Za zjištěné závady může být kontrolovaným uložena pokuta až 50 milionů Kč.

   

  -tz svscr.cz-

  -------------------------------------------------------


  PO JAHODÁCH ONEMOCNĚLI ŽLOUTENKOU

  jahody2-1927x2048

   

  Upozornění hlavní hygieničky ČR na nebezpečné potraviny: Jahody zn. náš statek, EVEREST

   

  Varování před konzumací potraviny„Jahody“Zn. náš statek, EVERESThluboce zmrazené ovoce, hmotnost 1 kgšarže 31. 8. 2021, 27. 2. 2022, prodávající: Iceland Czech a.s., Leopoldova 2138/16, Praha 11 – Chodov, distributor/dovozce: Czech Frost s.r.o., Dýšina 408, Dýšina

   

  Hlavní hygienička ČR varuje před konzumací potraviny podezřelé z nebezpečnosti s názvem „Jahody“ obchodní značky náš statek nebo EVEREST, hluboce zmrazené balené v plastové folii o hmotnosti 1 kg, šarže 31. 8. 2021, 27. 2. 2022. V České republice je potravina distribuována společností Czech Frost s.r.o., Dýšina 408, Dýšina, do provozoven společnosti Iceland Czech a.s., Leopoldova 2138/16, Praha 11 – Chodov.

   

  V rámci epidemiologického šetření osob, které onemocněly virovou hepatitidou typu A, provedeného Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, byl prokázán úzký vztah mezi konzumací mražených jahod obchodní značky náš statek nebo EVEREST, šarže 31. 8. 2021, 27. 2. 2022, nakoupených v prodejnách společnosti Iceland Czech a.s., a vznikem onemocnění virové hepatitidy typu A (žloutenky typu A).

   

  Inkubační doba onemocnění je 15-50 dní, průměrně 28 dní. Mezi první projevy žloutenky typu A patří teplota, nevolnost, nechutenství, únava, pobolívání pod pravým žeberním obloukem, bolest břicha a celková slabost. V další, akutní fázi nemoci dochází ke zhoršení potíží a typickým projevům: zežloutnutí kůže a očí, ztmavnutí moči, vylučování světlé stolice a extrémní únavě.

   

  Hygienickou stanicí hlavního města Prahy bylo vydáno předběžné opatření ke snížení zdravotního rizika spojeného s uváděním nebo dodáváním na trh, do oběhu, distribucí, prodejem, nabízením a vystavováním výrobku provozovateli řetězce prodejen Iceland právnické osobě Iceland Czech a.s., se sídlem Leopoldova 2138/16, 149 00 Praha 11 – Chodov, IČO: 01955861, spočívající v zákazu prodeje, nabízení a vystavování výrobku podezřelého ze zdravotní závadnosti a to „Jahody mrazené společností Czech Frost s.r.o., Dýšina 408, Dýšina“.

   

  Ministerstvo zdravotnictví nepovažuje vzhledem k možným vážným zdravotním dopadům na lidské zdraví konzumaci mražených jahod šarže 31. 8. 2021, 27. 2. 2022 za bezpečné, a varuje před jejich konzumací. Spotřebitelům doporučujeme zakoupené mražené jahody uvedených šarží vrátit společnosti Iceland Czech a. s.

  -mzcr-

   

  Sdílet