Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Program jednání zastupitelstva příští týden


  Městský úřad v Sušici

   

  Pozvánka

   

  na 23. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat

   

   

  ve středu dne 18. dubna 2018 v 16. 00 hodin

   

  v budově kina v Sušici

   

   

   

  Program:

   

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Volba ověřovatelů zápisu
  4. Kontrola usnesení
  5. Příspěvek na dopravní obslužnost
  6. Rozpočtová opatření
  7. Žádost na podání návrhu na zastavení exekuce a odpis pohledávky
  8. Majetková agenda
  9. Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací pro rok 2018
  10. Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost sportovních organizací pro rok 2018
  11. Návrh na rozdělení finančních příspěvků na pravidelnou činnost sportovních organizací pro rok 2018
  12. Program regenerace na rok 2018
  13. Zvukové, zvukovo-obrazové a obrazové záznamy z veřejného zasedání zastupitelstva města
  14. Informace a zpráva o činnosti Správní rady Nemocnice Sušice o. p. s.
  15. Rozpočtová opatření
  16. Ostatní
  17. Diskuse
  18. Závěr

   

  Bc. Petr Mottl, starosta města

  Sdílet