Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Vimperk - Fotokronika Jana Tláskala - září 2022


   

   

   

   

   

  Vimperk a Šumava v proměnách, náladách, detailech a občas i překvapeních ... tím vším je fotokronika Jana Tláskala  http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/131-fotografove/3563-jan-tlaskal

   

   

  26. září:

  Už mírně deštivé ráno posledního zářijového pondělka naznačovalo, že další vývoj počasí by se nutně nemusel odvíjet v tomtéž duchu. 

  V průběhu dopoledne pak přišla lepší z možných variant a při té již po zbytek dne zůstalo. 

   

  25. září:

  Podzim na Boubíně může mít přemnoho zajímavých a poutavých tváří - dnes předvedl jednu z nich, ...

  ... plnou dramaticky vyznívajícího střídání nejrozmanitějších tvarů oblačnosti, ... 

  ... posazené sice nízko nad krajinou, ale současně umožňující slunečním paprskům podílet se svým dílem na vší té kráse. 

  Do plné pohotovosti nabuzené fantazii neušla v bohatých mračnech celá řada tajemných tváří, ...

  ... shlížejících též na občas se zjevující útržky krajiny tam kdesi dole, odkud celé to skvostné divadlo dizajista působilo jen jako klasická boubínská čepice.  

  Tentokrát bylo možno konstatovat výrazně vyšší oteplení, provázené severozápadním větrem o celkem nepatrné rychlosti 1,8 m/s (6,48 km/h). 

   

   

   

   

   

   

  24. září:

  Kouzelné dialogy napříč staletmi nikdy neomrzí ... 

   

  23. září:

  Ani dnes napřekvapily časně zrána ojíněné střechy ... 

   

  22. září:

  Probudil se tu poslední letní, či snad první zimní den?

  Bez teploty na nule, případně pod ní by v průběhu noci tahle křehká krása na střešních oknech nevznikla -  jde jen o to, jak bude pokračovat samotný den, který se rozhodně ani za případného slunečna, k němuž hned zrána nakročil, nezařadí mezi teplé.

  Přece jen se však k večeru zazdálo, že celodenní chladno lehce povolilo - vzhůru tedy na Boubín, kde bylo rovněž co porovnávat.

  Ač by se zdálo, že návštěvníkům rozhledny se nabízí bohatá oblačnost, ... 

  ... šlo již jen o zlomek stavu, jaký na obloze vládl ještě před hodinkou. 

  Takový ústup s následným vyjasněním ovšem může zpravidla znamenat jediné: noc bude opět mrazivá. 

  Zatímco doznívalo poslední sluneční loučení letošního astronomického léta, ... 

  ... dohlednost se ukázala být příznivou oběma směry - tedy k Alpám, ... 

  ... stejně jako Krušným horám, nad nimiž i sama oblačná hradba velmi působivě naznačovala, ... 

  ... kde hledat slabě viditelnou siluetu Klínovce. 

  Sice jen půlstupňové oteplení překvapivě provázelo naprosté bezvětří, jemuž lze přičíst hlavní zásluhu na tom, že exaktně měřitelná sféra se tentokrát shodovala s pocitovou. 

  Za opět výrazně slyšitelného jeleního koncertování se pozvolna rozpouštěla šedivá clona ...

  ... ve prospěch tmavnoucí modré hvězdné oblohy, pod níž brzy rozehraje svá malířská kouzla noční mrazík.

   

  21. září:

  Není teď zkrátka dne bez vody shůry. 

   

  20. září:

  Pokud bychom chtěli závěr letošního léta charakterizovat lidovým způsobem, nevyhnuli bychom se formulaci "mele z posledního" ... ta by se ovšem zbývajících dnů do páteční podzimní rovnodennosti (nastane 23. 9. ve 3:04) týkala víceméně formálně, neboť ve skutečnosti by bylo příhodnější říci, že léto dávno skončilo a vlády se reálně ujal astronomický podzim. Tím se ale nevylučují zajímavé halové jevy, jako například oproti včerejšku ještě výraznější a rozsáhlejší pravé parhelium, které by, mít náležitě rozsáhlý oblačný podklad, hravě navázalo celým slunečním halovým obloukem. Zachycenou situaci bylo v daných okamžicích každopádně možno popsat jako převažující slunečno, třebaže chladné.

  V průběhu večerního výstupu na Boubín však postačil okamžik ... a vinou mocného nástupu nízké oblačnosti se rázem vše změnilo, ...

  ... byť jistě nikoli do vysloveně negativní podoby. 

  Počínání částečně protrhané mlhy přinášelo i velmi zajímavé a poutavé výjevy, ... 

  ... svým způsobem vlastně i vzbouzející napětí, jak vše nakonec dopadne. Jedno bylo jisté, a sice sluneční západ v naprosté oblačností vynucené neviditelnosti. 

  Na nutnosti vyzbrojit se sem teplým oblečením pranic nezměnil ani poměrně mírný severozápadní vítr, nepřekračující rychlost 3,1 m/s (11,16 km/h). Za dané teploty byl prostě a jednoduše ledovým.

  Do setmění už se na charakteru výhledů z věže prakticky nic nezměnilo, ... 

  ... třebaže tu byl mírný příslib oblohy k výslednému pročištění. 

  Atmosféru zpáteční cesty dotvářelo vydatné troubení jelenů, slyšitelných v bohatém počtu ze čtyř různých stran již z rozhledny, čímž se mimo jiné nezapřelo právě ono výrazné celkové ochlazení. Králové lesa se sice už ozývali i během předchozích návštěv Boubína, ale nikdy tak bohatě jako dnešního večera, neboť vždy bylo tepleji. Mlha a chlad jsou zkrátka nejideálnějším prostředím k jelení říji, jejímž pravým časem je září, zatímco v říjnu doznívá. V průběhu návratu též zesílilo výše zmíněné projasnění oblohy, ...

  ... jež nakonec po delší době v plném hvězdném rozzáření umožnila i snímek dokladující zemskou rotaci kolem osy směřující k Polárce (možno porovnat s podobným z 12. srpna 2018 - http://vimperk.eu/index.php/vimperk/14298, či 25. července 2020 - http://vimperk.eu/index.php/vimperk/17524 , na němž neschází v náležité pohybové deformaci ani kometa Neowise). 

   

  19. září:

  Kdo by popravdě očekával, že večer dalšího jinak propršeného a šedivě zataženého dne ...

  ... přinese razantní změnu, zkrášlenou proměnlivým pravým parheliem?

    

  18. září:

  Zatím jsme si stále od deště moc neodpočinuli ... 

  ... a příští dny to nejspíš zatím nevylepší.

   

  17. září:

  Těžko hovořit o čemkoli jiném nežli o nefalšované nádheře, jestliže se původně naplno zatažená obloha takto za soumraku obratem probere z vleklého deště. 

   

  16. září:

  Plačtivé rozpoložení se Šumavy drží již třetím dnem, ... 

  ... v němž se podobně jako v předchozích střídají na obloze odstíny modři s šedí.  

  Zásadní změnu, nejideálněji a nejcelistvěji pozorovatelnou z Boubína, přinesl teprve večer, ... 

  ... v němž hrál hlavní roli západní vítr o rychlosti rovných 9 m/s (32,4 km/h). 

  Připravil všemi směry skutečně skvostnou podívanou, ... 

  ... plnou nejfantastičtějších tvarů, ... 

  ... jaké si jen lze představit. 

  Tím pádem nebylo pociťováno jako újma na kráse, že sluneční západ nebyl vinou oblačné hradby viditelným až do samotného finále. 

  Výrazný pokles teploty ve spolupráci s výše charakterizovaným větrem jako by chtěl pocitově přeskočit teprve se blížící podzim rovnou do zimy. Každopádně tu již plně dává smysl teplá výstroj.

  Vítr ovšem jinak bylo nutno jedině pochválit za čistě vymetenou oblohu, ... 

  ... na níž s přibývající tmou postupně stále více zářily hvězdy, včera ještě neviditelné.  

   

  15. září:

  Pro dokonalé zážitky někdy postačí ... 

  ... jen sledovat proměny oblohy nad vimperskými střechami ... 

  ... v jednom jediném dni. 

   

  14. září:

  Megalitickou geopunkturní instalaci "Dopisy Gai" jsme si ve fotokronice představili na den přesně před devíti měsíci, ... 

  ... tedy 14. prosince 2021 (viz http://vimperk.eu/index.php/vimperk/18821). Jistě stojí za to vychutnat si její silně vyzařující energii i za deštivého počasí, ...

  ... jemuž zase jednou dle očekávání podlehl takřka celý šumavský den. 

   

  13. září:

  Opět nás patrně nemine změna počasí ... a jelikož dosud panovalo slunečné, ... 

  ... půjde o změnu směrem ne vždy a ne všemi vnímaným pozitivně. Večerní Boubín byl ovšem zatím jen výrazně profukován větrem, ... 

  ... jenž se mimo jiné postaral o nečekaně dokonale ostré alpské obrysy ... 

  ... a celou řadu oblačných kreseb, které pocitově proměnily oblohu v plátno moderního, takřka expresionistického malíře. 

  Foukal od jihozápadu rychlostí 4,8 m/s (17,28 km/h) a za poměrně na danou dobu stále příjemné teploty ... 

  ... po delší době zase zařídil krom jiných lokalit též báječnou viditelnost nočně nasvícených Českých Budějovic. 

   

  12. září:

  Astronomickému létu zbývá posledních jedenáct dní. 

  Dnes se zdálo, že se snaží nepromarnit je.

   

  11. září:

  Druhé zářijové neděle bylo Šumavě do plačtiva, ... 

  ... naštěstí však tentokrát jen střídavého, nikoli vleklého, jak tu nejednou bývá zvykem. 

  Finální překvapení, jež z toho nakonec vzešlo, ... 

  ... mělo úchvatný průběh, ... 

  ... a to nejen zásluhou střídajících se barev v závislosti na volné či zacloněné dráze slunečních paprsků, ... 

  ... ale především díky dramaticky, ba snad přímo bouřkově se tvářícímu závěru. I ten ale nakonec vyústil v poklidný večer.

   

  10. září:

  Za celé léto si vyznavači houbařské vášně nepřišli na své tolik jako právě teď na jeho sklonku v září. Inu, milé houby do té doby zkrátka prakticky nerostly, zato teď vše svým lovcům mnohonásobně vynahradily. 

   

  9. září:

  Těžko hledat slova, ...

  ... hledíme-li tváří v tvář tomu, co k nám časného rána magických dvou devítek přilétlo ...

  ... a v co nakonec vše do večera vyústilo. 

   

  8. září:

  Nečekané nemusí být z obecného hlediska vždy nutně nejkrásnějším, ale setká-li se člověk během dosud zcela čisté ranní cesty náhle s nečekanými mlžnými kouzly, ...

  ... zpestřenými navíc v nebeských výšinách nad Svatoborem (tvořícím společně s Boubínem z hlediska Šumavy jedinou nerozlučnou dvojici vyvolených vrcholů, z nichž byly v předminulém století vzaty základní kameny Národního divadla) nečekaným levým slunečním parheliem, těžko má jiné volby hodnocení té přemíry hlubokých zážitků nežli skutečně právě slovem nejkrásnější.  

   

  7. září:

  Staré stromy jsou nejen pamětníky mnohých údělů krom svého vlastního, ... 

  ... ale též nositeli mnohých poselství, ... 

  ... která lze číst jedině srdcem. 

   

  6. září:

  Není jistě žádným překvapením, že pozdní léto se často prezentuje spíše již chladnějšími dny, nejednou i deštivými, jako by nás chtělo připravit na blížící se podzim. Tím více naopak překvapí případné výraznější oteplení, navíc s bouřkovým vyvrcholením. K přesně takové situaci došlo dnes a nebylo k ní lepšího pozorovacího stanoviště nad Boubín. Už samo večerní uvítání na rozhledně nabídlo skvostný výjev na obloze, ... 

  ... z níž se mimo jiné dalo vyčíst, že kdesi na severozápadě, nejspíš na Plzeňsku či Klatovsku, se již něco odehrává. 

  Zvolna dorůstající rozsáhlá charakteristická kovadlina pak nepřipouštěla pochybnosti o tom, že bouřkové aktivity budou postupně mít širší pole působnosti. 

  Ač nescházely ani drobné lahůdky typu slunečních parhelií - zde k vidění levé, ... 

  ... oko jednoznačně přitahovaly proměny bouřkové oblačnosti, ...

  ... stejně jako její neobvyklá šíře. 

   

   

  Vimperská teplota dnes dosáhla na čtyřiadvacet stupňů a boubínská též rozhodně zaznamenala oproti předchozímu měření výrazný, takřka devítistupňový vzrůst. Vítr se ovšem v podobném srovnání choval poněkud netradičně, neboť co chvíli měnil směr. Dělo se tak maximální rychlostí 2,3 m/s (8,28 km/h), aktuálně naměřenou v okamžiku, kdy se mu zrovna zachtělo foukat od jihozápadu.

  Současně se dalo chvílemi zaslechnout slabé vzdálené hřměni. 

  Jako již nejednou, i dnešního večera došlo k setkání loučícího se slunečního kotouče ... 

  ... s vycházejícím dorůstajícím Měsícem, jenž za necelé čtyři dny - dvě minuty před sobotním polednem 10. září - dovrší úplňkovou fázi.

  Z dané večerní etapy zákonitě plynoucí barevné proměny vnášely do celé situace stále více vzrušujícího napětí, ... 

  ... čímž celou podívanou posouvaly ... 

  ... do fantastických rovin. 

   

   

   

   

   

   

  S přibývající tmou se zdálo, že by nemusela být vyloučena ani varianta, v níž celé původně dramatické divadlo dospěje k pokojnému zklidňujícímu závěru, což se tu v minulosti nejednou stalo. Tentokrát však skutečně šlo o onen pověstný klid před bouří.

  Jednalo se totiž o nefalšovanou supercelu, tedy bouři založenou na vzestupné rotaci nízkého tlaku vzduchu uvnitř bouřkového oblaku, což prozradila jakožto konečné rozuzlení zpáteční cesta. Ukázala, že na rozdíl od stále poklidné zdejší atmosféry si kdesi severněji lze z bezprostřední blízkosti vychutnat krásu rozpoutaného živlu, ... 

  ... jehož záře i průvodní zvuky teď doléhaly k Boubínu mnohem výrazněji a ve značné četnosti. 

  Ze svých nebeských výšin všemu přihlížel i již vzpomenutý dorůstající Měsíc, s ohledem na všude okolo zataženou noční oblohu překvapivě pozoruhodně ostrý

   

  5. září:

  Včera zde vzpomenutý Antýgl neboli Sokol (1253 m n.m.) - dominantní vrch poblíže Horské Kvildy - ...  

  ... je pohledem z boubínské rozhledny "utopen" v horském terénu napravo od Velkého Javoru. Stačí však sestoupit po modré turistické cestě o zhruba dvě stovky nadmořských metrů níže ... 

  ... a zmíněná hora se nám rázem objeví jako nepřehlédnutelný výrazný bod západního obzoru. 

   

  4. září:

  Zatažená obloha zpravidla přináší i mírný vzrůst teploty. Včera navíc byly předpovídány deště, ale Šumavu vesměs překročily dále severovýchodním směrem do vnitrozemí. Potvrdil to i ranní Boubín, ...

  ... dnes vyladěný do převažující modři s nádechem šedé.

  Její neprostupnost povolila nad obzorem jen několik úzkých rudnoucích proužků, ...   

  ... ale ani jeden z nich tam, kde se mělo objevit vycházející slunko.  

  Tím se však nevylučovaly tradiční úžasné zážitky, ... 

  ... neboť bylo jasné, že nelze zabránit nevyčerpatelnému barevnému čarování vysoko po mracích, ...  

  ... na které musely sluneční paprsky bezpečně dosáhnout. 

  Fantastické divadlo se tedy tentokrát neodehrávalo bezprostředně nad obzorem, nýbrž ve výšinách nebeské klenby ... 

  ... a k tomu též na terénních vlnách šumavských lesů, jako například zde pod Velkým Javorem, kde se barevně dokonale "odpíchly" níže navazující vrcholy Velkého Falkensteinu a Poledníku s nasvícenou rozhlednou (již jsme si ve fotokronice představili i coby zmenšený model třiadvacátého srpna - viz http://vimperk.eu/index.php/vimperk/19228), stejně jako níže vpravo pro změnu tmavého Antýglu neboli Sokola.  

  Skrz bohatou oblačnost tentokrát pronikly také rakouské Alpy, ... 

  ... v obou viditelných úsecích vyčnívající z rozsáhlé inverzní hladiny. 

  Stačila necelá půlhodinka po východu, aby se obloha postupně vyčistila ... 

  ... a zvěstovala krásný slunečný den nejen Boubínu, ... 

  ... ale též Roklanům, ... 

  ... Luznému a dalším brilantně zřetelným příhraničním vrcholům. 

  Jen východní strana ještě stále naoko vzdorovala, ... 

  ... zjevně však jen proto, aby si do poslední chvíle uchovala šanci potěšit oči další variantou specifické krásy slunečního kouzlení. 

  Jak bylo předpokládáno na samotném začátku, teplota skutečně v průběhu zatažené noci vzrostla, a to o necelé čtyři stupně. Vítr pak změnil směr své působnosti bezmála do plného protisměru - ozýval se zase jednou od západu, a to stejně jako pátečního večera rychlostí 6,6 m/s (23,76 km/h). 

  Své pokračování lehce našla i včerejší hra slunečních paprsků v odkvétajících vrbovkách. 

   

  3. září:

  Čistá obloha z předešlého večera vydržela po celou noc až do rána, ...

  ... které na Boubíně uchystalo jen vzácně ojedinělou oblačnost, ... 

  ... soustředěnou tentokrát pro změnu ponejvíce na východní straně. 

  Předpovědi na dnešek ovšem hlásily déšť, takže bylo velmi pravděpodobné, že téměř nenápadné mráčky postupně nabydou na objemu i četnosti. 

  Na to vše ale zatím bylo dost času, jenž momentálně náležel slunečnímu východu. 

  A dokonce došlo i na zelené záblesky, umožněné právě pruhy zmíněné oblačnosti, ... 

   ... třebaže sluneční kotouč se už nacházel v plném rozměru na obloze. 

  Nebylo se co divit, že teplota během noci ještě o necelý  stupeň poklesla. Ačkoli se podobně, tj. o necelý metr za sekundu, ztišil také vítr - jmenovitě na 5,7 m/s (20,52 km/h), bylo zcela jasné, že nic nezkazí, kdo už si v těchto časně ranních hodinách přibalí na Boubín nějakou teplejší součást oděvu. 

  Po chvilce už se nedalo pochybovat, že v průběhu dne dojde od západu k opačnému scénáři nežli v minulých dvou dnech - totiž že se obloha pro změnu zase začne zatahovat. 

  Zatím se však naplno rozzářily hřejivé sluneční paprsky, což obzlášť krásně vyznělo v okamžicích, kdy si začaly pohrávat s chmýřím odkvétajících vrbovek, ... 

  ... pozlatily obrysy všech rostlin, na něž dosáhly, ... 

  ... či obkreslily světlem četné pavučiny, co jich po lesích našly.  

   

  2. září:

  Ani druhý zářijový den nebyl skoupý na bohatou oblačnost, ale obloha se jí v průběhu odpoledne stihla z velké většiny zbavit, ... 

  ... takže boubínský večer sliboval zážitky zcela jiného ražení, ničím nepodobné včerejším. 

  Ano, po předešlé rozsáhlé nebeské dramatičnosti prakticky ani stopa, vše se soustředilo do úzkého ohnivého pruhu nad západním obzorem, ...  

  ... zatímco východní se přece jen, ovšem velmi křehce a decentně, rozmáchl do větších výšin. 

  Oblast kolem Velkého Javoru vyzývala po včerejšku k porovnání - tady ovšem původní úzkou horizontální ozdobu vystřídal nefalšovaný oheň. 

  Zachováno zůstalo překvapení v podobě viditelného Krušnohoří, avšak dnes již v mnohem zastřenější podobě. 

  Celý soumrak pozvolna spěl do zasněného pastelova, ... 

  ... jehož poklid ale vyzníval všehovšudy v optické rovině. 

  Stále severovýchodní vítr se dnes totiž rozfoukal výrazněji, více než dvojnásobnou rychlostí oproti včerejší - 6,6 m/s (23,76 km/h). Společně s teplotou, sice o nepatrný krůček, ale přece jen opět pokleslou, tak navodil pomyšlení, že pomalu odzvání časům, kdy tu bylo možno přečkat večer pouze v tričku.

  Ač by se mohlo zdát, že obloha je dokonale čistá, dorůstající Měsíc svou nepatrnou neostrostí - zejména v oblasti viditelných kráterů (srovnejme si jeho dnešní podobu s devatenáctým srpnem - http://vimperk.eu/index.php/vimperk/19228) - potvrdil, že jej přece jen lehce zastírá jemný, pouhým okem jinak nepostřehnutelný závoj. 

   

  1. září:

  Po uplakaném závěru srpna se první zářijový den zase usmál - snad chtěl novopečeným školáčkům zpříjemnit vykročení do nové životní etapy, zatímco ty starší včetně kantorstva patrně spíš rozladil, vzbouzeje namísto dojmu příjemného spíš dojem zákona schválnosti. 

  Blankytná osluněná obloha se prakticky po celou dobu nezbavila nejrozmanitějších mračen, takže večerní sluneční paprsky se měly přebohatě oč opřít.

  Nejpůsobivěji však krátce před svým rozloučením vyzněly na boubínských smrcích, které barvily až doruda. 

  Souhrou popsaných okolností se večerní atmosféra ... 

  ... opticky nesla v nemálo dramatickém duchu, ... 

  ... a to zejména na východní straně obzoru. 

  Slunce dávno samo zmizelo, ale ještě se stihlo postarat o takřka magickou ozdobu Velkého Javoru. 

  Nemalým překvapením se v té soumračné náladě stala dohlednost do Krušnohoří - teleobjektiv neomylně na obzoru, jenž by v případě osob nezasvěcených do boubínských tajů sotva přitáhl pozornost, identifikoval známé siluety Božídarského Špičáku a dominujícího Klínovce.  

  Srpnové teplotní výkyvy s nejednou výraznými poklesy bylo možno do jisté míry svým způsobem považovat ještě za raritu. Září je nicméně prvním podzimním měsícem, takže v tomto případě už mnoho důvodů k údivu není. Nelze však pominout, že v rámci oné rarity nastalo 7. srpna (viz http://vimperk.eu/index.php/vimperk/19228ještě větší boubínské ochlazení nežli dnešního večera. Úsměvnou hříčkou se pak jeví skutečnost, že aktuální severovýchodní vítr si ohledně rychlosti prohodil s tehdejším východním pořadí jinak stejných číslic - vál rychlostí 2,7 m/s (9,72 km/h).

  Se vzrůstající tmou sílil i pocit zvláštního tajemna ... 

  ... a vnitřního sepětí s dávnými šumavskými příběhy. 

  Zpáteční cesta však nakonec vyzývala uprostřed nsprostého, jen tu a tam houkáním osamělého výra oživeného ticha k nejednomu zastavení, jako stvořenému k plnému prožití přítomného okamžiku ... tady a teď, bez sebemenšího ohlížení do minulosti či přemýšlení o budoucnosti. Pobývání v pravý čas na správném místě zase jednou přineslo své bohaté ovoce.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2022 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2022 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2022 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2022 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2022 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2022 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2022 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2022 

     

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2021 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2021 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2021

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2021 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2021 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2021 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2021 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2021 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2021 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2021 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2021 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2021 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2020 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2020 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2020 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2020 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2020 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2020 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2020 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2020 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2020 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2020  

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2020 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2020 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2019 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2019 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2019

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2019 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2019 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2019 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2019 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2019 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2019 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2019 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2019 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2019

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2018  

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2018

    

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2017

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2017 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2016

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2016

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2016 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2015

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2015

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2015

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2015

   

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2014

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2014

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2014  

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2014  

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2014  

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2014

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2013

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2012

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2012

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2012

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - unor 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2012 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2011 

   

   

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #51 Barbora 2022-08-17 13:18
  Krásnou středu 8) Liberec zdraví Vimperk. Až dnes jsme našli chvilku Vám sem napsat. Na dnešní odpoledne máme v plánu výlet dle Vašich rad na Třístoličník. :lol: Doufáme, že to za světla stihneme, nebo že narazíme na dalšího super místňáka, jako na Boubíně. :D Kdybyste potřeboval v Liberci nocleh, stačí napsat na mamky číslo. ;-)
  Citovat
   
   
  #50 Jitka Jiskrová 2022-06-25 21:26
  Šli jsme spolu z Boubína, já měla kokra (psa), vy jste mi dal nádherný výklad až ke Kubovo Huti a ty výhledy na Šumavu no to bylo fantastické. Vaše stránky jsou úžasné a tady na Plzni-severu jsem dala email na vaše stránky už několika lidem, když jsem vyprávěla, tak je to velice zajímalo jako mě. Ještě jednou děkuji a vaše stránky sleduji. Tak třeba někdy zase na Boubíně. Děkuji Jitka Jiskrová.
  Citovat
   
   
  #49 Jan Tláskal 2022-06-09 10:07
  Zdravím Vás, milé dívky, a gratuluji k tomu, že se Vám podařilo stihnout další návštěvu boubínské rozhledny ještě před jejím brzkým dočasným uzavřením :-) .
  Citovat
   
   
  #48 Tým Benzina 2022-06-03 17:54
  Dobrý den,pane Jendo
  Citovat
   
   
  #47 Čejkovi 2020-12-04 16:50
  Minulý týden jsme přijeli na Šumavu za sluncem (většina Česka a Čechů byla pod nízkou oblačností) - a za výhledem na Alpy. Slunce i Alp jsme si za tři dny užili vrchovatě.
  Jako bonus jsme se na boubínské rozhledně setkali před východem slunce se dvěma neuvěřitelnými lidmi. Zarytě hleděli do fotoaparátů a jen nadšeně komentovali přírodní výjevy kolem východu slunce.
  Jeden dorazil od Prahy za inverzí a druhý, který zasvěceně hodnotil meteorologické děje i horstva, byl pan Jan Tláskal z Vimperka, jak jsme zjistili doma na internetu.
  Setkání s panem Tláskalem byl výjimečný zážitek - takových „kouzelných bláznů“ jsme na cestách potkali jen pár, a to je nám 75. Po příjezdu domů jsme se stali závislými na jeho každodenních obrázcích a zasvěcených, vtipných i poetických komentářích.

  Manželé Čejkovi z Hradce Králové
  Citovat
   
   
  #46 Pavel Strnad 2020-11-26 16:14
  Milý pane Tláskale, viděli jsme se ve středu na rozhledně a dozvěděl jsem se od Vás neskutečnou spoustu fascinujících věcí o počasí meteorologii, alpských vrcholech atd. Projel jsem Vaši galerii a to je prostě BOMBA. Klobouk dolů za stovky úžasných fotek jednoznačně nejlepších které jsem ze Šumavy kdy viděl, navíc doplněných krásnými komentáři. Jako inverzního fanatika mě překvapila ta neuvěřitelná rozmanitost nízkých oblaků a mlh i jejich výšky, struktury, umístění, které jste za roky na Boubíně nastřádal. Nevěděl jsem, že je v tom až taková neuvěřitelná variabilita, opravdu každý den přináší nové, neopakovatelné poklady a nikdy se to nemůže omrzet. Závidím Vám ty spousty dechberoucích fotek a možnost být na těchto místech tak často. Na Boubíně se myslím, ještě někdy potkáme. Moc mě mrzí, že jsem tam nejel už v úterý protože dle Vašich fotek to byly neskutečné mlžné peřiny přes prakticky každé údolí, myslím že něco takového bylo i pro Vás ´´matadora´´ dost vyjímečné. Jak jsme se bavili chtěl bych se Vás zeptat na 2 alpské vrcholy ale k tomu bych asi potřeboval Váš e-mail, když si uděláte čas mi napsat budu rád (můj je v hlavičce). Mějte se hezky a ať Vás vaše krásná záliba dál těší. Moc rád jsem Vás poznal. Pavel Strnad
  Citovat
   
   
  #45 Klára Štangelová 2020-11-23 20:19
  Dobrý večer, pane Tláskale,
  chtěla bych Vám poděkovat za včerejší výklad o horách a mracích- potkali jsme se na Boubíně při západu slunce. Máte opravdu krásné fotky, těším se, až přidáte ty ze včera a ze zítřejšího východu slunce, o kterém jste nám povídal. Bohužel se na Boubíně zítra nepotkáme, ale doufám, že se shledáme někdy jindy při procházení krásami Šumavy.
  Mějte se hezky.
  S pozdravem, Klára Štangelová
  Citovat
   
   
  #44 Petr Ulman 2019-08-04 12:35
  Dobrý den. Právě spolu mluvíme na rozhledně a dáváte nám výborné info. Díky za poslání fotky naši zlínské skupinky.
  Citovat
   
   
  #43 Carsten Fastner 2019-04-28 11:14
  Važený pane Tláskale, velice Vám děkuji za fotografickou odpověď! Tyto obrázky jsou nejen velmi zajímavé, ale také moc krásné. Jaký je to úžasný svět na Šumavě!
  S pozdravem, Carsten Fastner
  Citovat
   
   
  #42 J. Tláskal 2019-04-22 21:01
  Vážený pane Fastnere, jsem velmi potěšen Vaším komentářem, za nějž Vám děkuji. Do okolí Borových Lad i Nového Světa z Boubína vidět je, ale správně jste odhadl, že okolní lesy jsou do té míry vzrostlé, že ze samotných obcí jako takových prakticky nevidíme nic. Z rozhledny lze pouze odhadnout, kde se nacházejí. V rámci příštího výstupu na Vás budu pamatovat snímkem uvedené lokality, abyste vše aspoň touto cestou viděl sám. S pozdravem JT
  Citovat